Điều lệ Giải Cầu lông Truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 25 năm 2020 – Tranh cúp VN Đà Thành Group lần thứ 2.

TB; Mẫu Đăng ký tham gia Giải của BTC (File Excel) liên kết bên dưới

Mẫu đăng ký thi đấu Giải TP. Đà Nẵng năm 2020