Chiều ngày 9/7/2020, Liên đoàn Cầu lông TP. Đà Nẵng tiến hành họp Ban Chấp hành Liên đoàn năm 2020.
Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Ông Đặng Việt Dũng – Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch danh dự Liên đoàn; Ông Nguyễn Trọng Thao – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng; Ông Vũ Ngọc Liên – Nguyên Chủ tịch Liên đoàn; Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Liên đoàn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, BCH đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Đề án nhân sự bổ sung BCH; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Giải Cầu lông truyền thống các câu lạc bộ TP. Đà Nẵng lần thứ 25 năm 2020 – Tranh cup VN Đà Thành Group lần thứ 2.
Trên cơ sở thảo luận và tiến hành bầu cử, BCH Liên đoàn đã tiến hành bầu bổ sung BCH Liên đoàn Cầu lông TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2020) như sau:
1/ Ông Nguyễn Trọng Thao – Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn.
2/ Ông Nguyễn Văn Tăng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP. Đà Nẵng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn.
3/ Ông Trịnh Quang Long – Trưởng phòng Văn hóa Thể thao Đài PT&TH Đà Nẵng được bầu trúng cử Ủy viên BCH.
4/ Ông Trần Văn Cường  – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành được bầu trúng cử Ủy viên BCH.
Với kết quả này, Liên đoàn Cầu lông TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm nâng cao vị thế Liên đoàn, đưa phong trào Cầu lông thành phố ngay càng phát triển.