Thông báo số 60/TB-LĐCL ngày 5/7/2020 về việc một số nội dung quy định đối với các Câu lạc bộ tham gia Giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 25 – 2020 Tranh cúp VN Đà Thành Group lần thứ 2