Nhà Văn hóa Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức Giải Cầu lông truyền thống Nhà Văn hóa Lao động lần thứ IV năm 2023.

Thời gian dự kiến: từ 26/10/2023 đến ngày 29/10/2023.

Số điện thoại liên hệ: 0988.571.920 (Anh Song)

Thông tin về giải đấu xem chi tiết bên dưới: