Sáng ngày 2/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 12/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

       Tại Hội nghị, Liên đoàn Cầu lông Đà Nẵng đã được UBND thành phố trao tặng bằng khen đối với những đóng góp tích cực về công tác phát triển hoạt động thể dục thể thao nói chung và bộ môn cầu lông nói riêng trong 10 năm qua. Đây là sự ghi nhận đồng thời cũng là động lực để Liên đoàn tiếp tục phấn đấu, phát triển cầu lông trở thành loại hình giải trí lành mạnh mang tính quần chúng rộng rãi, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, góp phần vào sự thành công các mặt kinh tế – xã hội TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.