Kính gửi các Đơn vị tài trợ, các CLB và toàn thể các VĐV, Liên đoàn Cầu lông TP Đà Nẵng gửi Thông báo mới nhất của Liên đoàn về việc tạm dừng Tổ chức giải Cầu lông các CLB Truyền thống TP Đà Nẵng lần thứ 25 – Tranh cup VN Đà Thành Group lần thứ 2 năm 2020.